URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA

 

RESPONSABLE DE ÁREA DE AUTORIZACIONES DE OBRA

Ref. 5.565

 

BASES que regulan el proceso para cubrir el puesto de RESPONSABLE ÁREA DE AUTORIZACIONES DE OBRA para URAREN EUSKAL AGENTZIA / AGENCIA VASCA DEL AGUA. Pulse aquí.

 

Temarios actualizados a 19 de junio de 2019.

 

Resolución de 5 de julio de 2019, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se nombran miembros del Tribunal Calificador del proceso para cubrir los puestos de Responsable área de autorizaciones de obra. Pulse aquí.

 

1.- FASE 0. Lista PROVISIONAL de personas aspirantes admitidas y excluidas. Pulse aquí.

 

2.- FASE 0. Lista DEFINITIVA de personas aspirantes admitidas y excluidas. Pulse aquí.

 

_

 

LANEN BAIMEN ARLOKO ARDURADUNA

 

Erref. 5.565

 

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO LANPOSTU HAU BETETZEKO PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK: LANEN BAIMEN-ARLOKO ARDURADUNA. Hemen sakatu.

 

Gai zerrendak 2019ko ekainaren 19an eguneratu dira.

 

EBAZPENA, 2019ko uztailaren 5ekoa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, Lanen baimen-arloko arduradun lanpostuak betetzeko prozesuaren Kalifikazio-epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Hemen sakatu.

 

1.– 0 FASEko. Onartutako eta baztertutako pertsonen BEHIN BEHINEKO zerrenda. Hemen sakatu.

 

2.– 0 FASEko. Onartutako eta baztertutako pertsonen BEHIN BETIKO zerrenda. Hemen sakatu.