URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA

 

RESPONSABLE  ÁREA DE VERTIDOS

Ref. 5.567

 

BASES que regulan el proceso para cubrir el puesto de RESPONSABLE ÁREA DE VERTIDOS para URAREN EUSKAL AGENTZIA / AGENCIA VASCA DEL AGUA. Pulse aquí.

 

Temarios actualizados a 19 de junio de 2019.

 

Resolución de 5 de julio de 2019, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se nombran miembros del Tribunal Calificador del proceso para cubrir el puesto de Responsable área de vertidos. Pulse aquí.

 

1.- FASE 0. Lista PROVISIONAL de personas aspirantes admitidas y excluidas.Pulse aquí.

 

Resolución de 29 de julio de 2019, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se aprueba la nueva composición del Tribunal Calificador del proceso para cubrir de Responsable área vertidos. Pulse aquí.

 

2.- FASE 0. Lista DEFINITIVA de personas aspirantes admitidas y excluidas.Pulse aquí.

 

 

_

ISURKETA ARLOKO ARDURADUNA

 

Erref. 5.567

 

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO LANPOSTU HAU BETETZEKO PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK: ISURKETA ARLOKO ARDURADUNA. Hemen sakatu.

 

Gai zerrendak 2019ko ekainaren 19an eguneratu dira.

 

EBAZPENA, 2019ko uztailaren 5ekoa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, Isurketa arloko arduradun lanpostua betetzeko prozesuaren Kalifikazio-epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Hemen sakatu.

 

1.– 0 FASEko. Onartutako eta baztertutako pertsonen BEHIN BEHINEKO zerrenda. Hemen sakatu.

 

EBAZPENA, 2019ko uztailaren 29koa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, Isurketa arloko arduradun lanpostua betetzeko prozesuaren Kalifikazio-epaimahaiaren osaketa berria onartzen dituena. Hemen sakatu.

 

2.– 0 FASEko. Onartutako eta baztertutako pertsonen BEHIN BETIKO zerrenda. Hemen sakatu.