URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA

 

RESPONSABLE  DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

 

UHOLDE PREBENTZIOKO ARDURADUNA

Ref. 5.568 / Erref. 5.568

 

BASES que regulan el proceso para cubrir el puesto de RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES para URAREN EUSKAL AGENTZIA / AGENCIA VASCA DEL AGUA. Pulse aquí.

 

Temarios actualizados a 19 de junio de 2019.

 

Documento 1. Instancia de SOLICITUD. Pulse aquí.

 

Resolución de 5 de julio de 2019, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se nombran miembros del Tribunal Calificador del proceso para cubrir el puesto de Responsable de prevención de inundaciones. Pulse aquí.

 

1.- FASE 0. Lista PROVISIONAL de personas aspirantes admitidas y excluidas.Pulse aquí.

 

 

 

_

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO LANPOSTU HAU BETETZEKO PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK: UHOLDE PREBENTZIOKO ARDURADUNA. Hemen sakatu.

 

Gai zerrendak 2019ko ekainaren 19an eguneratu dira.

 

Eskaera - 1Dokumentua. Hemen sakatu.

 

EBAZPENA, 2019ko uztailaren 5ekoa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, Uholde-prebentzioko arduradun lanpostua betetzeko prozesuaren Kalifikazio-epaimahaiko kideak izendatzen dituena  Hemen sakatu.

 

1. – 0 FASEko. Onartutako eta baztertutako pertsonen BEHIN BEHINEKO zerrenda. Hemen sakatu.